Izrada Akcijskog plana za upravljanje posjetiteljima

Dana 26. veljače u prostorijama PORE, jednog od partnera na projektu, održana je radionica u sklopu projekta koju je organizirala Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Koprivničko-križevačke županije.

Radionica je održana u svrhu izrade Akcijskog plana za upravljanje posjetiteljima i izradu Studije valorizacije prirodne baštine radi očuvanja postojeće bioraznolikosti područja. Ta dva dokumenta izradit će tvrtka Sjajno j.d.o.o. Ta dva dokumenta biti će temelj daljnjeg razvoja područja, kako turizma tako i zaštite prirode i edukacije o bioraznolikosti područja.

Javna ustanova je, nakon provedenog postupka javne nabave 25. veljače 2020. godine, donijela odluku o odabiru ponude za nabavu radova izgradnje dvije promatračnice.