Izrađen Akcijski plan upravljanja postjetiteljima

Projekt „Promicanja održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad“ započeo je 2017. godine a do sada je u sklopu njega izgrađena šetnica uz jezero Šoderica, uz šetnicu je postavljena javna rasvjeta i urbani sadržaji, nabavljeni su bicikli i hibridno vozilo za prijevoz posjetitelja te su opremljena dva dječja igrališta.

Kako je cilj projekta valorizirati prirodnu baštinu na području općine Legrad na održiv način radi doprinosa društveno-gospodarskom razvoju, povećanju broja posjetitelja i atraktivnosti područja prirodne baštine te uspostave sustava upravljanja posjetiteljima, u sklopu samog projekta, jedna od aktivnosti je i izrada Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima. PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije iz Koprivnice i Sjajno j.d.o.o. za savjetovanje i usluge iz Zagreba, sklopili su Ugovor za izradu Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima na području općine Legrad, monitoring i evaluacija.

Akcijski plan sadržava sljedeće cjeline: infrastrukturu i kapacitete za upravljanje posjetiteljima, postojeća ograničenja i/ili preporuke aktivnosti vezane za zaštitu i prezentaciju vrijednosti, monitoring i evaluaciju posjećivanja, usluge i programe za posjetitelje, suradnju s dionicima vezanu za posjećivanje odnosno turizam, komunikaciju prema posjetiteljima, usklađenost sa strateškim dokumentima Programom ukupnog razvoja Općine Legrad 2016.-2020. i Županijskom razvojnom strategijom Koprivničko-križevačke županije 2014.-2020.

Kako bi se promoviralo novo odredište, izrađena je i web stranica projekta, izrađene su brošure projektnog područja, edukativni letci za posjetitelje, te su tri osobe osposobljene za turističke vodiče te interpretatore prirodne baštine. Izradit će se i Studija valorizacije prirodnih vrijednosti kako bi se utvrdilo postojanje biljnih i životinjskih vrsta koje obitavaju na jezeru te će se sukladno tome predložiti smjernice za njihovu zaštitu.

Od planiranih aktivnosti na projektu u slijedećem vremenskom periodu provest će se radionice za posjetitelje i sudionike na teme vezane uz bioraznolikost projektnog područja kako bi se potaknuo interes stanovništva za biljkama i životinjama koje obitavaju u njihovom okruženju.