Nabavljeni hibridni automobil i električni bicikli

Općina Legrad je nositelj projekta Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Iznos sufinanciranja iznosi 3.668.996,42 kuna dok ukupna vrijednost projekta iznosi 4.839.671,00 kuna. Vrijeme trajanja projekta je 46 mjeseci, od 1. veljače 2017. godine do 1. siječnja 2021. godine. Općina Legrad provodi projekt u partnerstvu s PORA-om, Regionalnom razvojnom agencijom Koprivničko-križevačke županije i Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Koprivničko-križevačke županije.

Cilj projekta je valorizirati prirodnu baštinu na području općine Legrad n

a održiv način radi doprinosa društveno-gospodarskom razvoju, povećanju broja posjetitelja i atraktivnosti područja prirodne baštine te uspostave sustava upravljanja posjetiteljima.

Aktivnosti na projektu su uređenje poučne staze na Šoderici u ukupnoj dužini od 1,5 km, koja će započinjati vidikovcem s koje će posjetitelji moći promatrati floru i faunu, opremanje dvaju dječjih igrališta, izrada Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima te Studija valorizacije prirodnih vrijednosti kako bi se utvrdilo postojanje biljnih i životinjskih vrsta koje obitavaju na jezeru Šoderica.

Jedna od aktivnosti koja je provedena u sklopu projekta je nabava hibridnog vozila Toyote Prius +, tvrtke Futura auto d.o.o. iz Varaždina, u iznosu od 235.662,51 kn. Vozilo ima 7 sjedala te mu prosječna potrošnja benzina iznosi 4,60 L/100km. Prosječna emisija CO2 iznosi 106,00 g/km. Snaga motora je 73 kW a mjenjač je bezstupanjski. Baterija se puni regenerativnim kočenjem. Vozilo će služiti za prijevoz posjetitelja do jezera Šoderice, odredišta prirodne baštine u projektu ali i prijevoz posjetitelja do ostalih turističkih lokacija u Općini.

Osim hibridnog vozila, u sklopu projekta izvršena je i nabava 10 električnih bicikala tvrtke Ducati komponenti d.o.o. iz Ludbrega. Vrijednost bicikala iznosi 143.750,00 kn. Električni kotač pretvara bicikl iz klasičnog u električni. Cijeli je njegov sustav integriran unutar stražnjeg kotača. Bicikli će služiti posjetiteljima za samostalnu vožnju općinom Legrad i posjećivanju njenih prirodnih bogatstava kao što su to Šoderica, biosferni rezervat Mura-Drava-Dunav te Ornitološki rezervat Veliki Pažut. Električni bicikli će omogućiti i posjetiteljima starije dobi da se rekreiraju i prođu poučnu-tematsku rutu.