Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad

NAZIV PROJEKTA: Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad, Šetnica na TRC Šoderica

VODEĆI PARTNER: Općina Legrad

OSTALI PARTNERI: PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije  i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

VRIJEDNOST PROJEKTA: 4.839.671,00 kuna

IZNOS KOJI OTPADA NA PRORAČUN OPĆINE LEGRAD: 1.170.674,58 kuna

EU SUFINANCIRANJE: 85%

VRIJEME PROVEDBE PROJEKTA: Trajanje projekta je 46 mjeseci, od veljače 2017. godine do siječnja 2021. godine

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU: Uređenje šetnice na Šoderici u ukupnoj dužini od 1,5 km, postavljanje javne rasvjete, izgradnja 2 vidikovca te postavljanje urbanih sadržaja(klupe i koševi za smeće) na navedenoj šetnici, nabava 10 električnih bicikala i hibridno vozilo za prijevoz posjetitelja, postavljanje edukativnih tabli uz šetnicu, izgradnja 2 dječja igrališta, izrada akcijskog plana za upravljanje posjetiteljima, edukacije, radionice iz područja prirodne baštine (promotivni materijali i edukacija posjetitelja), zapošljavanje i edukacija jedne osobe kao turističkog vodiča na 24 mjeseca.

Ovaj projekt provodit će se u okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014.-2020., iz kojeg će se za provedbu svih aktivnosti projekta osigurati 85 % ukupnog iznosa projekta. Projekt će trajati 46 mjeseci.