ODRŽANA ONLINE RADIONICA I PREDSTAVLJENI „AKCIJSKI PLAN UPRAVLJANJA POSJETITELJIMA NA PODRUČJU OPĆINE LEGRAD, MONITORING I EVALUACIJA“ TE „STUDIJA VALORIZACIJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI PODRUČJA ŠODERICE“

Provedba projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad“ koji je financiran sredstvima Europske unije, bliži se kraju te su u tijeku završne aktivnosti na provedbi projekta, odnosno organizacija i održavanje još nekoliko terenskih radionica.

S ciljem predstavljanja važnih dokumenata izrađenih u okviru provedbe projekta – „Akcijski plan upravljanja posjetiteljima na području Općine Legrad, monitoring i evaluacija“ i „Studija valorizacije prirodnih vrijednosti područja Šoderice“, dana 19. svibnja 2021. godine održana je online radionica. Radionici su zbog epidemioloških mjera u prostorima PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije prisustvovali predstavnici partnera na projektu ispred Općine Legrad, PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije te predstavnici Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije dok su sudionici ispred Koprivničko-križevačke županije, Turističke zajednice područja središnja Podravina, Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije, Javna ustanova agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, Grad Koprivnica, Osnovna škola Legrad i Osnovna škola prof. Franje Viktora Šignjara Virje i WWF Adrie sudjelovali online.

Dokumente je prisutnim dionicima predstavila Jasminka Radović ispred tvrtke Sjajno j.d.o.o. koja je bila i izrađivač oba dokumenta. Navedeni dokumenti imaju za cilj pridonijeti očuvanju i zaštiti prirodne baštine na području Općine Legrad te uspostaviti integrirani sustav upravljanja posjetiteljima, monitoring i evaluaciju s ciljem očuvanja i zaštite bogate flore i faune ovog područja. Također jedan od ciljeva je i potaknuti jačanje svijesti lokalnog stanovništva o potrebi dugoročne zaštite i očuvanja prirodnih vrijednosti za buduće generacije i njihovog korištenja na održiv način.

Uz predstavljene rezultate provedbe projekta koji uključuju: izgrađenu šetnicu na jezeru Šoderica, dva dječja igrališta te dva vidikovca/promatračnice, sudionicima radionice predstavljeno je hibridno vozilo te električni bicikli koji su namijenjeni posjetiteljima kako bi mogli posjetiti atraktivne lokacije prirodnih vrijednosti na području Općine Legrad i uživati u njihovim ljepotama i posebnostima, od kojih posebno izdvajamo jezero Šodericu, Staru Dravu kod Selnice Podravske, Posebni ornitološki rezervat Veliki Pažut, ušće Mure u Dravu kod Halasz Csarde, Libanovac kod Đelekovca, jezero Jagnježđe (Jegeniš) i mrtvicu kod Đelekovca te rijeku Dravu kod Šoderice.

Ovaj uspješan projekt vrijednosti gotovo 5 milijuna kuna financiran je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a osnovni dugoročni cilj je revitalizirati jezero Šoderica  i pridonijeti što većem broju posjetitelja kao i popularizaciji svih lokacija prirodnih vrijednosti na području Općine Legrad. Projekt provodi Općina Legrad kao glavni korisnik, a u suradnji s partnerima POROM Regionalnom razvojnom agencijom Koprivničko-križevačke županije i Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije.

IZVOR: PORA