Opremljena dva dječja igrališta na TRC Šoderica

Projekt „Promicanja održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad“ se provodi na TRC Šoderica, uz jezero Šoderica, koje je dio regionalnog parka Mura Drava i dio mreže Natura 2000. Cilj projekta je valorizirati prirodnu baštinu na području općine Legrad na održiv način radi doprinosa društveno-gospodarskom razvoju, povećanju broja posjetitelja i atraktivnosti područja prirodne baštine te uspostave sustava upravljanja posjetiteljima.

Završene aktivnosti na projektu su izgradnja šetnice uz jezero Šoderica u dužini od 1,5 km uz koju je postavljena javna rasvjeta te klupe i koševi za smeće. Za prijevoz posjetitelja izvršena je nabava deset električnih bicikala koje se može unajmiti u Općini Legrad te je izvršena nabava jednog hibridnog vozila koji će služiti za prijevoz posjetitelja od Šoderice do ostalih odredišta prirodne baštine općine Legrad.

Za najmlađe posjetitelje Šoderice, u sklopu projekta opremljena su dva nova igrališta. Opremanje igrališta i montažu sprava izvršio je Trgovački obrt Bobica iz Dugog Sela. Vrijednost opreme iznosi 330.980,00 kn s PDV-om. Od igrala postavljene su kućice s toboganom i penjalicom, njihalice na oprugama, ljuljačke, dvostruke klackalice i penjalice.

Projekt je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kojeg Općina Legrad provodi u partnerstvu s PORA-om, Regionalnom razvojnom agencijom Koprivničko-križevačke županije i Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Koprivničko-križevačke županije. Njegova sveukupna vrijednost iznosi 4.839.671,00 kn.