Osposobljena tri turistička vodiča u sklopu projekta Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad

U sklopu projekta Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad, sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, osim što se uredila šetnica na Šoderici, opremila se dječja igrališta, nabavili se električni bicikli i hibridno vozilo za prijevoz posjetitelja, održavane su i brojne aktivnosti kojima je cilj educirati posjetitelje o bioraznolikosti tog zaštićenog prirodnog područja.

Izrađeni su Akcijski plan posjetitelja i Studija valorizacije prirodnih vrijednosti te se održavaju edukativne radionice za djecu i mlade kako bi se potaknuo interes o bioraznolikosti i podigla svijest o važnosti očuvanja flore i faune koja ih okružuje.

Osim edukacija, tri osobe zaposlene na projektu su položile stručni ispit za turističkog vodiča i završile edukaciju za interpretatora prirodne baštine kako bi kvalitetnije približile posjetiteljima ali i lokalnom stanovništvu važnost savjesnog i održivog odnosa prema prirodi te educirale posjetitelje o prirodnoj vrijednosti tog područja koje pripada regionalnom parku Mura-Drava, dio je ekološke mreže Natura 2000 i sastavni dio područja definiranog kao područje očuvanja značajno za ptice i vrste i stanišne tipove.