Akcijski plan i studija valorizacije

U sklopu projekta “Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad“ izrađeni su „Akcijski plan upravljanja posjetiteljima na području Općine Legrad, monitoring i evaluacija“, kojem je osnovna svrha uspostava monitoringa i evaluacije upravljanja posjetiteljima na području Općine Legrad, s ciljem održavanja postojeće prirodne ravnoteže na navedenom području i „Studija valorizacije prirodnih vrijednosti područja Šoderice“ kojim su utvrđene ključne biljne i životinjske vrste koje obitavaju na tom području te su predložene smjernice za njihovu zaštitu i očuvanje.

Akcijski plan upravljanja posjetiteljima na području općine Legrad 2020.

Studija Valorizacije prirodnih vrijednosti područja Šoderice – 2. dio 2020.

Studija valorizacije prirodnih vrijednosti područja Šoderice 1. dio