ZAVRŠENA USPJEŠNA PROVEDBA PROJEKTA „PROMICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA PRIRODNE BAŠTINE OPĆINE LEGRAD“

Projekt „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad“ ukupne vrijednosti 4,8 milijuna kuna koji je sufinanciran EU sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu nešto većem od 3,6 milijuna kuna završava s provedbom koja je trajala od 01. veljače 2017. godine do 31. svibnja 2021. godine. Održavanjem završne i press konferencije 27. svibnja ove godine u Legradu formalno je završena njegova provedba.

Na početku konferencije ispred partnera u projektu prisutnima su

se obratili Melita Birčić, ravnateljica PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije i Željka Kolar, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije te Ivan Sabolić, načelnik Općine Legrad koja je bila korisnik projekta. Sudionike konferencije ispred Koprivničko-križevačke županije pozdravio je Darko Masnec, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu. Korina Dolenec, suradnica na projektu prezentirala je projekt „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad“ te aktivnosti odrađene tijekom provedbe kao i rezultate provedbe projekta. Prikazana je i promotivna reportaža odredišta prirodne baštine Općine Legrad snimljena u svrhu popularizacije zaštićenih područja i značajnih lokaliteta prirodnih vrijednosti na području Općine Legrad.

Tijekom 52 mjeseca provedbe projekta održano je niz aktivnosti od kojih svakako treba istaknuti infrastrukturne radove s ciljem revitalizacije jezera Šoderica, odnosno izgrađenu šetnicu s rasvjetom uz samo jezero u dužini od 1,5 km uz koju je postavljena i urbana oprema. U svrhu promatranja bogatstva biljne i životinjske vrste u prirodnom staništu kojima ovo područje obiluje izgrađene su dvije promatračnice/vidikovca. Također, uz šetnicu je postavljeno desetak informacijsko-edukacijskih tabli koje sadržavaju informacije o bioraznolikosti područja jezera Šoderice, a pritom se vodila briga da informacije budu dostupne slijepim i slabovidnim osobama. Za najmlađe posjetitelje uređena su dva moderna dječja igrališta koja već sada privlače veliki broj posjetitelja. U okviru projekta izrađena su dva vrlo vrijedna dokumenta. „Akcijski plan upravljanja posjetiteljima na području Općine Legrad, monitoring i evaluacija“, kojem je osnovna svrha uspostava monitoringa i evaluacije upravljanja posjetiteljima na području Općine Legrad, s ciljem održavanja postojeće prirodne ravnoteže na navedenom području i „Studija valorizacije prirodnih vrijednosti područja Šoderice“ kojim su utvrđene ključne biljne i životinjske vrste koje obitavaju na tom području te su predložene smjernice za njihovu zaštitu i očuvanje. Kako bi se zaokružila ponuda za posjetitelje koji žele uživati u mnogobrojnim prirodnim vrijednostima i ljepotama na području Općine Legrad u okviru projekta nabavljeno je hibridno vozilo te deset električnih bicikala koji su namijenjeni prijevozu posjetitelja na atraktivne lokacije prirodnih vrijednosti koje su dislocirane na području Općine Legrad. Posjetitelji tako mogu uživati u ljepotama i posebnostima uz jezero Šodericu, Staru Dravu kod Selnice Podravske, u Posebnom ornitološki rezervatu Veliki Pažut, ušću Mure u Dravu kod Halasz Csarde, Libanovcu kod Đelekovca, jezeru Jagnježđe (Jegeniš) i mrtvici kod Đelekovca te rijeci Dravi kod Šoderice. U okviru projekta održano je niz edukativnih radionica za djecu vrtićke i školske dobi kako bi upoznali i naučili prepoznati rijetke biljne i životinjske vrste koje obitavaju na projektnom području, a naročito se to odnosi na rijetke vrste ptica kao što su bregunice te crvenokljune i male čigre. Održavanjem terenskih radionica  nastoji se kod djece razviti želja da što više borave u prirodi te da se uključe

u zaštitu i očuvanje prirode. Promocija projektnog područja te provedbe niza aktivnosti u projektu prema široj javnosti odrađena je kroz izradu promidžbenih materijala, kontinuiranu objavu članka o projektnim aktivnostima putem portala, objavama članaka u novinama, izradom promotivne reportaže, te web stranicom www.prirodna-bastina-soderica.eu gdje svi zainteresirani mogu dobiti informacije o projektu i projektnim aktivnostima.

Provedbom projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad“ ispunjen je cilj projekta, a to je promicanje održivog razvoja i korištenja prirodne baštine na održiv način sa svrhom povećanja atraktivnosti prirodnih ljepota i povećanja broja posjetitelja na navedenom području, promocija projektnog područja kao turističke destinacije, ali i uspostava sustava upravljanja posjetiteljima na kontrolirani način s ciljem očuvanja prirode i okoliša.

IZVOR: PORA