U OKVIRU PROJEKTA „PROMICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA PRIRODNE BAŠTINE OPĆINE LEGRAD“ ODRŽAN SASTANAK PROJEKTNIH PARTNERA

Dana 17. lipnja 2020. godine održan je sastanak projektnih partnera u okviru projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad“, koji se održao u obliku terenskog obilaska jezera Šoderica.

Projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a za cilj ima održivi razvoj i korištenje prirodne baštine na području Općine Legrad.

Na terenskom obilasku su sudjelovali predstavnici projektnih partnera Općine Legrad, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije i Razvojne agencije PORE KKŽ.

Osim projektnih partnera, bio je prisutan vanjski stručnjak za izradu „Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima na području Općine Legrad, monitoring i evaluacija“ i „Studije valorizacije prirodnih vrijednosti područja Šoderice“ te predstavnici poduzeća Igma d.o.o. koja vrši iskope na jezeru Šoderica i s njima se raspravljalo o mogućim aktivnostima koje će se uvrstiti u Akcijski plan upravljanja posjetiteljima na području općine Legrad, monitoring i evaluaciju.

Tema sastanka bile su do sada provedene aktivnosti i tijek aktivnosti u provedbi s naglaskom na izradu „Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima na području Općine Legrad, monitoring i evaluacija“ i „Studije valorizacije prirodnih vrijednosti područja Šoderice“.

S obzirom da projekt traje do 01. siječnja 2021. godine, projektne aktivnosti su u visokoj fazi izvršenja, a to su: uređenje šetnice na jezeru Šoderica, izrada „Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima na području Općine Legrad, monitoring i evaluacija“ i „Studije valorizacije prirodnih vrijednosti područja Šoderice“ te aktivnosti promidžbe.

IZVOR: PORA